Project omschrijving

The Public Library of Amsterdam as a community hub

Een helpende hand bieden aan vluchtelingen en immigranten die willen inburgeren in de Nederlandse cultuur door een redesign van de website van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) helpt migranten en vluchtelingen te integreren in de Nederlandse samenleving. Mijn ouders zijn niet in Nederland geboren en over de jaren heb ik gezien hoe waardevol en belangrijk een toegereikte hand kan zijn. De OBA biedt daarom verschillende sociale activiteiten aan, maar ze hebben ook een leerplatform tot hun beschikking. Dit is alleen moeilijk te vinden, omdat de navigatie meerdere manieren biedt om er te komen. Zeker voor iemand uit het buitenland, die de Nederlandse taal nog niet beheerst.

Resultaat

Ik vond het belangrijk door middel van mijn werk anderen te kunnen helpen, zodat ze zich ook thuis kunnen voelen in Nederland. In mijn redesign heb ik daarom veel gebruik gemaakt van herkenbare patronen zodat de website makkelijker te navigeren is. Daarbij ondersteunen de nieuwe iconen gebruikers die Nederlands niet goed beheersen. Deze en andere veranderingen zorgen ervoor dat migranten en vluchtelingen een minder hoge drempel ervaren en sneller hulp kunnen krijgen bij de OBA. Uiteindelijk is deze hulp niet alleen belangrijk voor het inburgeren van de huidige generatie, maar biedt het ook meer kansen en zekerheid voor hun kinderen en kleinkinderen.

Interviews

Ik heb veel interviews gehouden met diverse mensen:
• Mensen die wel of geen abonnement hebben op de bibliotheek;
• Mensen die wel een OBA abonnement hebben;
• Bezoekers en toeristen in Amsterdam;
• En medewerkers van de OBA.

Een belangrijk interview dat ik heb gehouden is met Dimitar R. Hij is een medewerker en al 12 jaar in dienst bij de OBA. Hij studeerde voor zijn titel PhD wat betrekking heeft op immigranten en vluchtelingen. Dimitar heeft mij interessante inzichten gegeven over het Leef en Leefpunt.

Hij vertelde dat mensen op een oudere leeftijd het lastig vinden om te intergeren in de Nederlandse cultuur. Dit met als reden dat zij de leerstof niet kunnen onthouden en zij het ook moeilijk vinden om een andere cultuur te accepteren. Volgens zijn onderzoek is de gemiddelde leeftijd van immigranten en vluchtelingen tussen de 29-50 jaar. Ongeveer 20 tot 30% daarvan zijn hoogopgeleid in hun eigen land. Volgens Dimitar kunnen hoogopgeleiden de Nederlandse cultuur wat gemakkelijker oppikken dan laagopgeleiden mensen.

Taak Analyse

Huidige Situatie Screenflow

Aan de hand van de Taak Analyse heb ik een schematische weergave gemaakt. Hier ben ik erachter gekomen dat je op meerdere manieren op Leef en Leerpunt kunt komen. Deze zitten echter erg verstopt in de website en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen dit dan ook niet vinden. Daarnaast worden ze steeds doorgelinkt naar nieuwe pagina’s en om terug te gaan ben je afhankelijk van de de terugknop inde browser.

Probleemstelling

OBA vindt het belangrijk om immigranten en vluchtelingen te helpen met het inburgeren en integreren in de Nederlandse samenleving. Zij bieden verschillende sociale activiteiten aan, maar hebben ook een leerplatform tot hun beschikking om ze te ondersteunen, deze draagt alleen nog niet optimaal bij.

Aan de hand van de Taak Analyse heb ik een schematische weergave gemaakt. Hier ben ik erachter gekomen dat de navigatie op de website nog best lastig te achterhalen is aangezien je op meerdere manieren activiteiten kunt vinden, maar iemand vanuit het buitenland zou de Nederlandse taal nog niet zo goed kunnen beheersen en dat maakt het zoeken lastig. Daarom is het verstandig om gebruik te maken van visuals en iconografie. Daarnaast worden ze steeds doorgelinkt naar nieuwe pagina’s en om terug te gaan ben je afhankelijk van de de terugknop in de browser. Wat ook opviel was dat de gebruiker veel stappen moet doorlopen om zijn doel te bereiken.

Design Challenge

Ik wil dat er meer aandacht word gegeven aan het Leef en Leerpunt waardoor immigranten en vluchtelingen beter en gemakkelijker informatie kunnen vinden op de website, zodat de drempel lager ligt en de motivatie hoger wordt om te integreren in de Nederlandse cultuur.

Persona

User Goals

1. De gebruiker wil samen met anderen op een rustige plek Nederlands leren.
2. De gebruiker wil een activiteit plannen om meer mensen te leren kennen.
3. De gebruiker wil zelfvertrouwen opbouwen en plezier hebben.
4. De gebruiker wil fouten kunnen maken in een veilige omgeving.
5. De gebruiker wil vooruitgang boeken met het inburgeren.

Empathy Map

Context Scenario

Eerste Ontwerp

Na afloop van de pitch presentatie heb ik mijn ontwerp aangescherpt met behulp van de verkregen feedback. Dit waren slechts enkele kleine wijzigingen. Hoewel het ontwerp geen grote veranderingen nodig had besloot ik toch om de agenda pagina te veranderen. Mijn doel hierin was om er voor te zorgen dat iemand die de Nederlandse taal niet goed beheerst zich alsnog door de website kon navigeren zonder afhankelijk te zijn van de tekst. Daarom heb ik in het ontwerp hiervan sterk de focus gelegd op het gebruik van iconen, afbeeldingen en design patterns.

Tweede Ontwerp

Het tweede ontwerp heb ik laten testen door mijn medestudenten middels een ‘Heuristic Evaluation’. Bij deze testmethode bekijk je aan de hand van een bepaalde set regels, of ‘best practices’, een website om snel problemen te identificeren. Zij vonden dit nieuwe concept beter dan de vorige, want de agenda pagina was naar hun idee goed uitgewerkt en universeel herkenbaar. Ook vonden ze het inplannen van een activiteit prettig, aangezien je simpele stappen doorloopt en tijdens het proces wordt begeleidt.

De meeste feedback die ik kreeg was gericht op de visuele elementen. De flow daarentegen was volgens mijn medestudenten erg duidelijk en ze wisten waar ze op moesten klikken. Het waren vooral de details waar ik veel aandacht aan moest besteden om het gehele prototype compleet te maken.

Op de agenda pagina wilde ik een digitale kalender ontwerpen, omdat een kalender voor iedereen herkenbaar is. Afhankelijk van de cultuur, of het land waar iemand vandaan komt, begint de eerste dag van de week op maandag of zondag. In de Chinese kalender begint de week bijv. op maandag, maar in Christelijke en Arabische landen begint de week op zondag.Met deze reden heb ik er bewust voor gekozen om in mijn ontwerp de weekenden een andere kleur te geven om verwarring te voorkomen.

Eindrealisatie

Na het verwerken van de feedback uit de Heuristic Evaluation heb ik een compleet prototype gemaakt om te testen onder mijn doelgroep.

Ik heb de Usability Test met 6 personen uitgevoerd. Van 4 van de 6 was Nederlands niet de moedertaal. De gemiddelde leeftijd was 55 jaar.

Dit was het moment om te zien of de design patterns die ik had toegepast ook duidelijk waren voor mijn doelgroep. Na de eerste 3 tests zag ik in de resultaten een patroon ontstaan waarbij de testpersonen tegen hetzelfde probleem aanliepen. De iconen van het Leef en Leerpunt waren steeds niet duidelijk genoeg. Mogelijk waren ze te gestileerd (of modern), waardoor de gebruikers de icoontjes niet met de realiteit konden associeren. Ook vonden ze het lastig om zonder hulp, zelfstandig door de pagina te navigeren. Dit kwam omdat de homepagina te druk was, of omdat de vertaalknop niet aanwezig was. Toen ze eenmaal in het Leef en Leerpunt gedeelte van de site kwamen konden ze de weg wel vinden.

Halverwege heb ik kleine elementen in mijn ontwerp aangepast. Waaronder de iconen en de illustraties voor het toevoegen van een activiteit aan je kalender. Bij de laatste 3 tests heb ik het testplan niet aangepast. Ik stelde exact dezelfde vragen en de gebruikers konden aan de hand van de kleine aanpassingen de website al beter navigeren.

Eye-Tracking Resultaten

Conclusie

Naar aanleiding van alle informatie die ik heb verzameld van de Usability Tests en Eye-tracking Test, ben ik tot de volgende conclusie gekomen: het ontwerp dat ik heb gemaakt voor de OBA website, met als doelgroep immigranten en vluchtelingen, was duidelijk. Zelfs voor de mensen die minder goed Nederlands konden. Ze begrepen de design patterns die verwerkt waren in de kalender, de tabbladen, veranderen van de taal en het toevoegen van activiteiten.

Na afloop heb ik aan alle testpersonen gevraagd waar hun aandacht vaak naartoe ging. Participanten die geen tot weinig Nederlands spraken wilden eerst de website aanpassen naar hun eigen taal om zo door de website te navigeren. Participanten die een beetje Nederlands konden, maar het niet vloeiend kunnen spreken, hoeven niet per definitie gebruik te maken van de vertaalknop. Hun aandacht gaat eerder naar visuele uitingen, waaronder iconen en afbeeldingen. Aan de hand van afbeeldingen kunnen ze heel veel informatie achterhalen en de context van het verhaal begrijpen. Participanten die wat meer gevorderd waren in de Nederlandse taal kijken voornamelijk naar tekst en proberen daar hun informatie uit te halen.

Alle testpersonen begrepen de kalender erg goed en konden op een snelle manier de activiteiten vinden. De tabbladen die boven de kalender staan waren erg praktisch en ruimtebesparend.